JAP Design © 2021 Org.Nr. 989 041 975 MVA

Nytt

Kort presentasjon av siste arbeider og nye prosjekter.

Veggmaleri og takmaleri Majavatn Dekor av privatbolig . takmaleri på bad og veggmaleri i trappeoppgang. Hytte - Meråker NOAS Eiendom på Steinkjer har engasjert JAP Design  til å tegne hytte for prosjektering og bygging i Meråker. Første hytte er allerede satt opp og solgt. Flere hytter er underveis. Bergheim Barnehage JAP Design har bistått Bergehim Barnehage i Trondheim med utforming av progresjonsplan og integrering av progresjonsplanen i årsplanen for barnehagen.
Logo for Natural Comfort of Norway - Nacnor JAP Design har laget logo for Nacnor, som produserer lette kvalitetsanorakker i Ventile - et bomullsbasert stoff som tåler vær og vind. Nacnor holder til i Markabygda, Levanger.
Tegning av fasade, tilbygg og anneks/bod Forut for tegning av bygninger, fasader eller tilbygg anbefaler vi at det tas bilder av de områdene som vil bli berørt, i tillegg til at det legges ved en beskrivelse av hva som skal gjøres og hvilke løsninger som er ønsket.  Vi har også mulighet til å komme på befaring for å ta bilder og mål av byggestedet.
JAP Design © 2015 Org.Nr. 989 041 975 MVA

Nytt

Kort presentasjon

av siste arbeider og

nye prosjekter.

Veggmaleri og takmaleri Majavatn Dekor av privatbolig . takmaleri på bad og veggmaleri i trappeoppgang. Hytte - Meråker NOAS Eiendom på Steinkjer har engasjert JAP Design  til å tegne hytte for prosjektering og bygging i Meråker. Første hytte er allerede satt opp og solgt. Flere hytter er underveis. Bergheim Barnehage JAP Design har bistått Bergehim Barnehage i Trondheim med utforming av progresjonsplan og integrering av progresjonsplanen i årsplanen for barnehagen.
Logo for Natural Comfort of Norway - Nacnor JAP Design har laget logo for Nacnor, som produserer lette kvalitetsanorakke r i Ventile - et bomullsbasert stoff som tåler vær og vind. Nacnor holder til i Markabygda, Levanger.
Tegning av fasade, tilbygg og anneks/bod Forut for tegning av bygninger, fasader eller tilbygg anbefaler vi at det tas bilder av de områdene som vil bli berørt, i tillegg til at det legges ved en beskrivelse av hva som skal gjøres og hvilke løsninger som er ønsket.  Vi har også mulighet til å komme på befaring for å ta bilder og mål av byggestedet.